Du är här

Våra tjänster

Sirona levererar tjänster och analysprodukter för att skapa bättre hälsa och vård. Vi arbetar inom fyra tjänsteområden, där vi integrerar unika databaser, forskningsbaserad kunskap, och software med rådgivningstjänster. Våra medarbetare har djup kompetens och bred förståelse för hälso- och sjukvårdens strukturer och komplexitet. Vi bistår nationella myndigheter, landsting, kommuner och privata vårdgivare med skräddarsydda och faktabaserade lösningar.

Avancerad analys och proaktiva vårdtjänster

Den bästa vården är den som aldrig behövs. Vi är pionjärer i Skandinavien med att använda avancerad vårddataanalys, inklusive prediktiv modellering och sökmönsteralgoritmer för att optimera vård och hälsa. Vi arbetar alltid i nära samarbete med hälsoregioner och vårdgivare. Läs mer här.

Digitalisering och Innovation

Digitaliseringen av vården är fortfarande i sin början och behöver nytänkande och innovativa lösningar. Vi arbetar med strategisk och forskningsbaserad utveckling och praktisk implementering, och är stolta över att ha fått förtroende ifrån flera av Skandinaviens ledande institutioner. Läs mer här.

Ledning och styrning

I komplexa strukturer är målriktad och balanserad strategisk styrning A och O. Vår erfarenhet spänner från övergripande nationella strategier till operativt arbete med kliniker och vårdcentraler. Läs mer här.

Uppföljning och utvärdering

Utan uppföljning och utvärdering, ingen utveckling. Vårt mål är alltid att skapa organisatoriskt lärande och varaktiga resultat. Vi har ett pragmatiskt och lösningsorienterat förhållningssätt, med patientnytta och största möjliga värde för varje skattekrona som det självklara slutmålet. Läs mer här.