Du är här

Välkomna till Sironas seminarier i Almedalen!

15 juni, 2018

Sirona arrangerar för sjätte året i rad seminarier i Almedalen kring viktiga frågor inom hälso- och sjukvården. I år kan vi stolt presentera följande tre seminarier och paneldeltagare:

Digitala lösningar för jämlik vård och frigjorda resurser

Tisdag 3/7, kl. 10:00-11:00

Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kan vi flytta vården närmare patienten, korta vårdköer på fysiska vårdenheter och allokera resurser samt spetskompetens till hela landet på lika villkor. Hur kan de digitala utmaningarna överkommas utan att hejda möjligheterna?

Robert Winroth, Innovationslandstingsråd, Västerbottens läns landsting
Patrik Sundström, Programansvarig e-Hälsa, SKL
Tobias Perdahl, Medgrundare och verksamhetschef, Doktor 24
Andreas Norrby, Tjänsteägare, SOS Alarm
Victoria Sydow, Senior Manager, Sirona Health Solutions
Carl Johan Sundberg (moderator), Professor, Karolinska Institutet

Länk till seminariet

Så skapar vi en sammanhållen vårdkedja för barn och unga med psykisk ohälsa

Tisdag 3/7, kl. 13:00-14:00

Vi har en alarmerande trend i Sverige med allt fler barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Många hamnar mellan stolarna eller väntar i långa köer för att få hjälp. Vi belyser vikten av ett mer helhetligt perspektiv för omhändertagandet av barn och unga med psykisk ohälsa.

Annie-Lie Jarhult, Socialchef, Uppvidinge kommun, Region Kronoberg
Stefan Lemon, Verksamhetschef, Barn- och Ungdomspsykiatrin, Region Halland
Agneta Paul, Områdeschef, En väg in och Första linjen, Region Skåne
Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
Per-Olof Sjöblom, Expert på Sirona Health Solutions, Specialistläkare i psykiatri. Tidigare bitr. sjukvårdsdirektör i Stockholms Läns Landsting och psykiatrisamordnare i region Skåne
Annika Bremer (moderator), Expert på Sirona Health Solutions, Specialistläkare i allmänmedicin. Tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör Uppsala Läns Landsting 

Länk till seminariet

Patient, profession eller politik – vem styr var den högspecialiserade vården ska utföras?

Tisdag 3/7, kl. 15:00-16:00

Syftet med att centralisera högspecialiserad/sällsynt vård till ett mindre antal utförare är att på så vis uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Men vad blir konsekvenserna för enskilda patienter, sjukhus, regioner och det nationella vårdsystemet i sin helhet när viss vård flyttar?

Karin Båtelson, Ordförande, Sjukhusläkarna
Elisabeth Wallenius, Ordförande, Funktionsrätt Sverige
Johan Rinder, Rikssjukvårdssamordnare, SLL/Karolinska Universitetssjukhuset
Lars-Torsten Larsson, Avdelningschef, Socialstyrelsen
Nicklas Sandström, Oppositionsråd (M) och ersättare i RSN, Västerbottens läns landsting
Claes Hultling, Överläkare och professor samt grundare, Stiftelsen Spinalis
Johan Hilm (moderator), Manager, Sirona Health Solutions

Länk till seminariet