Du är här

Management

Peder Engman

Peder Engman

CEO

peder.engman@sironagroup.se

Marit Vaagen

Grundare & styrelseordförande

marit.vaagen@sironagroup.se

Wenja Schmidt Eriksen

HR

wenja.schmidt.eriksen@sironagroup.se

Urval av profiler

I Sironas starka team finns bland annat managementkonsulter, läkare, ekonomer, IT-experter och analytiker. Våra olika kompetenser gör att vi ser problem – och möjliga lösningar – med olika ögon. I dagsläget är vi ett 30-tal personer.

Cecilia Wallner

Nationalekonomi - Stockholms universitet

Cecilia Wallner har mellan 2011 och 2017 arbetat på ett globalt revisions- och konsultföretag med fokus på process- och organisationsutveckling, finansiell rapportering och affärsstyrning. Innan Cecilia blev konsult var hon Business Controller inom läkemedelsindustrin, samt forskat på Karolinska Institutet. Cecilia har en magister inom Nationalekonomi från Stockholms Universitet och studerade även på Cape Town University, Sydafrika.

Peder Engman

Cecilia Tendler Ringheim

Informationteknik - KTH

Cecilia arbetar som manager och projektledare på Sirona. Hon har 12 års erfarenhet av projektledning. Hon har även haft roller som produktchef, kravanalytiker och konsultchef. Cecilias styrka är hennes förmåga att strukturerar och realisera komplexa IT-projekt. Cecilia har erfarenhet från olika branscher där hon har drivit projekt från ax till limpa inom mjukvaruutveckling. Cecilias ansvarsområden har innefattat kravställning, införande av IT-stöd, kravhantering, förstudier, digitalisering, processer, förändringsledning och analys.

Johan Hilm

Biomedicin - KI

Johan Hilm har erfarenhet av arbete med högspecialiserad vård och nivåstrukturering av denna. Johan har stort intresse för psykisk ohälsa och har varit involverad i ett flertal projekt inom digitalisering och eHälsa. Johan har en kandidat- och masterexamen inom medicin med huvudområdet biomedicin från Karolinska institutet. Under sin studietid var han generalsekreterare för Svenska sällskapet för biologisk psykiatri och ordförande för studentkåren Medicinska föreningen.

Reyhan Arisoy Banegas

Bioteknik - KTH

Reyhan Arisoy Banegas har erfarenhet av läkemedelsforskning och från medicinteknikbranschen. Hon har under de senaste fem åren arbetat mot sjukvård både nationellt och internationellt, främst inom områdena diagnostik och klinisk forskning. Reyhan har en civilingenjörsexamen i bioteknik från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har även under studietiden forskat vid Columbia University, New York.

Henrik Berg

Industriell ekonomi - KTH

Henrik Berg har utfört uppdrag för flertalet olika aktörer inom och hälso- och sjukvården såsom vårdbolag, landsting, myndigheter och PE-bolag. Fokusområden i arbetet har varit verksamhetsutveckling, e-hälsa och innovation, samt kvantitativ analys och modellering. Henrik påbörjade sin karriär inom management consulting på Arthur D. Little, där han även arbetade med uppdrag inom andra branscher. Han innehar civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Kungliga Tekniska högskolan och har även genomfört utbytesstudier vid UC Berkeley i USA och Polytechnic José Antonio Echeverría på Kuba.

Aleksandra Dennier 

Ekonomi och Business - Handelshögskolan

Aleksandra Dennier har erfarenhet av arbete med verksamhetsgenomlysning och innovationsstrategier. Hon har tidigare varit del av strategiprojekt inom flera branscher, bl.a. utformade hon en expansionsstrategi för ett lettiskt kraftvärmeverksföretag och undersökt processen för introduktion av läkemedel i Sverige. Hon har även erfarenhet av projekt i flera olika länder såsom Nya Zeeland, Österrike och Kosovo. Aleksandra har en kandidatexamen i nationalekonomi och redovisning samt en master i International Business och CEMS från Handelshögskolan i Stockholm och Kölns Universitet.