Du är här

Seminarium om Patientsäkerhet för framtidens vårdpersonal

31 mars, 2017

Den 30 mars deltog Sironas medarbetare Fatimah Dabo Pettersson i ett seminarium om patientsäkerhet, arrangerat av Medicinska Föreningen vid Karolinska Institutet. Fokus för kvällen var hur nya medarbetare inom vård och omsorg ska förhålla sig till patientsäkerhet, vad som påverkar kulturen kring säkerhetsfrågor och hur man kan se på patientsäkerhet ur ett interprofessionellt perspektiv. Diskussionen kom till stor del att handla om hur både ledning och övrig personal kan bidra till att skapa en god och säker arbetsmiljö, vilken roll kommunikation och ledarskap har för att skapa säker vård och hur andra branscher har transformerat sina säkerhetsrutiner.

För mer information om Sironas arbete med patientsäkerhet, kontakta Fatimah Pettersson (fatimah.pettersson@sironagroup.se, 0709-13 26 21).

  

Från vänster: Anna Eklöf (logoped Stockholms Stamningscenter), Mikael Ohrling (sjukvårdsdirektör SLSO), Fatimah Dabo Pettersson (överläkare och senior expert Sirona), Marita Danielsson (chefssjuksköterska Region Östergötland), Mikael Runsio (VD Södertälje Sjukhus)