Du är här

Psykiatrisatsningen 2017

31 mars, 2017

Staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) förnyar i år sin överenskommelse från 2016 avseende en riktad satsning på 780 mkr för att stödja förebyggande och främjande arbete mot psykisk ohälsa. De avsatta medlen syftar bland annat till att vidareutveckla lokala/regionala handlingsplaner utifrån analyser av landstings/regioners/kommuners situation och behov. Ett särskilt fokus i år är barn och ungas välmående genom ökade insatser i ungdomshälsan och fördjupade undersökningar. Sirona ser området psykisk ohälsa som högprioriterat och erbjuder fortsatt våra rådgivnings- och analystjänster till intresserade landsting/regioner/kommuner.

 

Kontakta oss gärna om du är nyfiken på att höra mer om vad vi kan erbjuda er!