Du är här

Psykiatrisatsningen 2016

17 maj, 2016

Staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom i december överens om en riktad satsning till kommuner och landsting på 780 mkr för att främja arbete mot psykisk ohälsa. Pengarna är villkorade med krav om att under 2016 upprätta en lokal/regional handlingsplan utifrån analyser inom fem specificerade delområden. För att stödja kommuner och landsting i arbetet med att utifrån komplexa data upprätta träffsäkra handlingsplaner har Sirona under våren tagit fram ett baspaket med analyser som vi nu erbjuder. Här kan du läsa mer om detta arbete.