Du er her

Visjon

Vår visjon er å bidra med vår kompetanse, innovative ideer og lidenskap for å skape bedre helse. Vi utvikler kvalitetsorienterte verktøy til helse- og omsorgssektoren til nytte for pasienter, helsearbeidere og samfunnet. Vi ønsker å være en langsiktig, strategisk og operasjonell partner for både leverandører av helsetjenester og for dem som betaler for tjenestene.

Våre verdier

  • KUNDEN I FOKUS – Kundens behov er alltid vårt utgangspunkt for å finne nye løsninger.
  • INTEGRITET – Vi etterstreber å levere med høyeste grad av profesjonalitet og ydmykhet.
  • INNOVASJON – Vi bruker nytenkende arbeidsmodeller og innovative ideer, med vår lidenskap for å skape bedre helsetjenester i fokus.
  • SAMARBEID – Vi vektlegger et sterkt og langsiktig samarbeid med våre kunder – preget av pålitelighet, troverdighet og tillit.
  • SAMFUNNSNYTTE – Vi tar kun på oss oppdrag som gir samfunnsøkonomisk bærekraftige resultater.