Du er her

Vår historie

Marit Vaagen tvilte til siste minutt. Skulle hun studere medisin eller begynne på NHH? Hun hadde kommet inn på begge studiene, på de beste skolene i Norge. Klokken tikket og Marit valgte Handelshøyskolen, lokket av mulighetene til å arbeide internasjonalt.

Etter Handelshøyskolen tok Marit en mastergrad ved Harvard University. Rett etter eksamen i 1994 begynte hun å jobbe i McKinsey. I år 2000 ble hun partner og bestemte seg for å starte opp McKinseys helse- og omsorgsvirksomhet i Skandinavia. Samtidig var hun delansvarlig for selskapets europeiske helsevirksomhet.

Høsten 2008 ble Marit spurt om å holde et foredrag om den svenske helse- og omsorgstjenesten for noen av USAs største helsebedrifter. Før foredraget fant hun ut av hvilke områder de amerikanske bedriftene var mest interessert i, og ble da introdusert for konseptet «disease management» (aktiv helsekontroll). Den nyvunne kunnskapen inspirerte henne til å starte et konsulentselskap for helsetjenesten, med høyere grad av spesialisering og lengre tidshorisont i operative program sammenlignet med tradisjonelle konsulentselskap. Det ble starten på Sirona Health Solutions.

Sirona Health Solutions drives av troen på at samfunnet og den enkelte pasienten har enormt mye å vinne på å aktivt ta grep for bedre helse. Gjennom å identifisere og hjelpe pasienter som er eller risikerer å bli storkonsumenter av helsetjenester, minsker vi pasientens lidelse samtidig som helsetjenesten frigjør ressurser. Selskapet har i dag rundt 20 ansatte og har fått tillit fra et stort antall myndigheter, kommuner og landsting/fylker som deler Sironas overbevisning om at forebyggende behandling er fremtiden.