Du er her

Utvikling av analyseverktøy som sammenligner kvalitets- og kostnadsdata

Bakgrunn

Behovet for omsorg øker med en eldrende befolkning samtidig som mer effektive og mer kundeorienterte løsninger etterspørres. Kvalitetsforskjeller og kvalitetsbrister i eldreomsorgen som en velferdsutfordring har det de siste årene blitt rettet mer oppmerksomhet mot og kommunene stilles overfor voksende utfordringer for å sikre høykvalitativ omsorg med begrensede ressurser.

Utfordring

Et viktig innslag for et systematisk kvalitetsarbeid i omsorgen er nasjonale kvalitetsoppfølginger. Det eksisterende datamaterialet er bra, men det er spredt, vanskelig å tolke og tidkrevende å bearbeide.

Gjennomføring

Sirona Health Solutions utviklet sammen med åtte kommuner, og delfinansiert av Vinnova, det webbaserte verktøyet Omsorgsanalys som sammensetter all offentlig data i eldreomsorgen, funksjonshemmingsomsorgen samt individ- og familieomsorgen. I Omsorgsanalys er det mulighet for å sammenligne og analysere kvalitets- og kostnadsdata mellom og innad i kommuner for å identifisere prioriteringsområder for kvalitetsutvikling og læring.

Resultat

Omsorgsanalys er en av Sveriges største databaser i kommunalomsorg og sosialtjenesten og brukes i dag av sjefer, politikere og medarbeidere for å enkelt visualisere, analysere, sammenligne og formidle tilgjengelige resultat på kommune- og enhetsnivå. Analyseverktøyet muliggjør blant annet sammenligninger med andre kommuner og enheter, trendanalyser samt korrelasjonsanalyser gjennom tydelig visualisering, som skaper forutsetninger for et konsentrert forbedringsarbeid og økt kvalitet i omsorgen.