Du er her

Oppfølging og evaluering

Våre ekspertiseområder

Vi arbeider med nasjonale oppdrag for departement og myndigheter, som for eksempel Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten og Helsedirektoratet samt SKL (arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon for svenske kommuner og landsting) og flere regioner, landsting og kommuner i Sverige og Norge.

Vår brede kompetanse omfatter kvalitetsoppfølging, medisinske revisjoner, virksomhetsutredninger og -revisjoner, benchmarking og analyse av blant annet søkemønster, behandlingstilbud, etterspørsel, forbruk av helsetjenester samt lik tilgang til og nytte av helse- og omsorgstjenester.

Hvordan hjelper vi våre kunder?

Vi gir våre kunder dypere innsikt innenfor områder som økonomi, behandlingsbehov, produksjon, pasientopplevelse og medisinsk kvalitet samt likeverdig helse og omsorg.

Vi har utviklet modeller og metoder for å arbeide med både omfattende virksomhetsutredninger og medisinske revisjoner med journal- og produksjongranskninger.

Helse- og omsorgstjenesten samler allerede store mengder data, fra lokale initiativ til nasjonale kvalitetsregistre. Sirona har god kjennskap til samtlige datakilder og eksisterende indikatorer, og har arbeidet, på oppdrag fra Socialstyrelsen, Helsedirektoratet og regioner, med å vurdere og utvikle indikatorer for oppfølging og evaluering.

Ut ifra vår solide erfaring og kunnskap om kvalitetsregistre og behandlingsdata bistår vi også våre kunder med å lage referansenivåer for å følge opp og evaluere kvalitet, effektivitet og behandlingsresultat. Analyser kan videre gjennomføres innenfor et spesifikt område for å kartlegge utviklingstrender eller mønstre med mål om at våre kunder på best mulig måte skal kunne tilpasse tiltak ut ifra nye behov.

Vil du vite mer om oppfølging og evaluering? Kontakt:

Johan Hilm
Telefon: +46 70 913 26 26
E-post: johan.hilm@sironagroup.se