Du er her

Ledelse og styring

Våre ekspertiseområder

Organisasjonutredninger og virksomhetsutvikling, oppdrags- og produksjonsstyring, utvikling av betalingsmodeller og anskaffelser av behandling og omsorg

Hvordan hjelper vi våre kunder?

Vi arbeider med ledelse og styring på samtlige nivåer i helse- og omsorgstjenesten – fra strategiske spørsmål, der vi bistår den øverste ledelse, nasjonalt eller regionalt, med utvikling av konkrete strategier, til forbedring av operativ produksjonsstyring for virksomheter nærmest pasienten. Målrettet ledelse og styring er fundamentet for fremgangsrike organisasjoner som leverer best mulig behandling og omsorg til pasientene, og som samtidig fremmer kvalitet, innovasjon og effektivitet. For å oppnå raske forbedringer og varige resultater bruker vi velprøvde metoder fra ledelsesrådgivning samt medisinsk spisskompetanse som en integrert del av vårt arbeid.

Den skandinaviske helse- og omsorgstjenesten har de siste årene fått et mangfold av behandlingsaktører. Dette stiller nye krav til ledere. Våre analyseverktøy gir faktabaserte perspektiver på dels hvilke behandlingsløsninger og leverandører som bør prioriteres, dels hvilke behandlingsløsninger som skaper mest helse per skattekrone.

  • Virksomhetsutvikling: De fleste av våre oppdragsgivere har allerede velfungerende virksomheter, men de har høyere ambisjoner og vil videreutvikle og fornye. Vår styrke ligger i at vi, gjennom faktabasert analyse, finner og skiller ut de viktigste områdene å arbeide med. Etter at vi har identifisert disse områdene, arbeider vi systematisk og målrettet i et kontinuerlig forbedringsarbeid, med stor ydmykhet og respekt for organisasjonens kultur.
  • Betalingsmodeller: Vi jobber ut ifra de målene oppdragsgiveren har – for eksempel å redusere køer, få lavere kostnader eller nå økt kvalitet og kundetilfredshet – kombinert med en nøyaktig analyse av den nåværende situasjonen og eksisterende utfordringer. Basert på dette simulerer vi markedsdynamikk og designer alternative betalingsmodeller. Vi bistår gjerne i kontinuerlig oppfølging og justering gjennom piloter eller forskningsbaserte tester.
  • Anskaffelse av helsetjenester: Vårt team har arbeidet med de mest komplekse anskaffelsene av helsetjenester gjennomført i Skandinavia. Vi er spesialister på å utforme anskaffelser som sikrer likebehandling av leverandører og en hensiktsmessig konkurransedynamikk, alltid med pasientens behov i fokus. Vi gjennomfører også vurdering av allerede utførste anskaffelser. Våre løsninger baseres på dyp behandlingsdataanalyse av historiske mønstre, såvel som fremtidige scenarier for volum, kostnad og effektivitet. Vi har et nært samarbeid med våre kunder, som kan omfatte både den politiske ledelsen og embetsverket.

Vil du vite mer om ledelse og styring? Kontakt

Victoria Sydow
Telefon: +46 70 913 26 24
E-post: victoria.sydow@sironagroup.se