Du er her

Innføring av et operasjonsplanleggingssystem på et universitetssykehus

Bakgrunn

Sykehuset hadde i flere år arbeidet med et operasjonsplanleggingssystem. Da leverandøren av systemet bestemte seg for å slutte å utvikle og gi støtte til den versjonen sykehuset brukte, bestemte sykehuset seg for å innføre en oppdatert versjon av operasjonsplanleggingssystemet.

Utfordring

I den tidligere versjonen hadde virksomheten muligheter til å tilpasse systemet i stor utstrekning. Det medførte at systemet ble tungt å administere og det skapte vanskeligheter i å få et overblikk av systemet. I den nye versjonen ble det besluttet at operasjonsplanlegging og operasjonsoppfølging skulle standardiseres. Videre fantes det utfordringer i å integrere den nye versjonen med bl.a. sykehusets debiteringssystem, datalovgivning, rapporteringssystem og andre journalsystem. Et ytterligere krav var å tilpasse systemet til oppdaterte krav i pasientdatalovgivningen.

Gjennomføring

Sirona arbeidet med prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet og implementeringen skjedde sammen med et prosjektteam som inkluderte forvaltningen på sykehuset, virksomhetsrepresentanter samt konsulentstøtte fra Sirona. I tillegg til det organiserte Sirona kravhåndtering fra virksomheten gjennom ulike referansegrupper. Sirona var delaktig i samtlige deler, bl.a. bestilling og anskaffelse av systemdeler, testing av systemet, opplæring av sluttbrukere, innføring samt vurdering av hele implementeringsprosjektet.

Resultat

Nytt, forbedret operasjonsplanleggingssystem som påvirker over 50 000 pasienter i året samt ca 4 000 brukere på sykehuset. Arbeidet resulterte også i at systemet møter de nye kravene fra pasientdatalovgivningen.