Du er her

Anskaffelse og tilbakekjøp/salg med hensyn på driften av S:t Görans sykehus

Bakgrunn

I slutten av 2012 gikk avtalen mellom Stockholm läns landsting (SLL) och Caplo for driften av S:t Görans sykehus ut. For å sikre at Stockholm läns befolkning fortsatt kan få akuttbehandling ved S:t Görans sykehus var det behov for å vurdere og definere hvilke helsetjenester sykehus skulle utføre, samt å utvikle en strategi for hvem som skulle ha ansvar for disse.

Utfordring

Sirona fikk i oppdrag å fungere som strategisk og virksomhetsmessig rådgiver for anskaffelse og tilbakekjøp/salg av driften av S:t Görans sykehus. Anskaffelsen ble anslått å være en av verdens største akuttsykehusanskaffelser.

Gjennomføring

Sirona utviklet et rammeverk for beste praksis i virksomhetsanskaffelse av helse- og omsorgstjenester samt behandlingsrelaterte tjenester. I samsvar med dette rammeverket gjennomførte vårt team omfattende behandlingsanalyser for å forstå virksomhetens kostnader og kvalitet. Det ble for eksempel gjennomført en solid analyse av all behandlingsdata i SSL angående produksjon, kvalitet, pasientsammensetning og kostnader. Sirona gjorde dessuten en omfattende medisinsk og økonomisk forvaltningsgranskning, en oppfølging av prestasjonsstatistikk samt en analyse av etterlevelsen av kvalitetsindikatorer. Gjennom hele prosjektet arbeidet Sirona i et tett samarbeid med oppdragsgiveren SSL. Arbeidet ble ledet av SSLs interne team. I rådgivningen samarbeidet Sironas team med flere av SSLs øvrige oppdragstagere som Setterwalls advokatbyrå og KPMG.

Resultat

Resultatet viste at totalerstatningen i løpet av det første året var ca 120 millioner SEK lavere enn foregående år, som er en redusering av kostnadene på rundt 10 %. SSL skapte også en ny organisasjon for driften av S:t Görans sykehus og samme aktør som tidligere fikk i oppgave å levere behandlingstilbudet. Den omfattende gjennomgangen av virksomheten påviste høy kvalitet og lave kostnader. Sironas arbeid bidro til å skape reell konkurranse om anbudet som igjen bidro til at SSL får høy kvalitet til en god pris.