Bedre helse, bedre omsorg

Den beste helsetjenesten er den det aldri er behov for, den helsetjenesten som gir friske pasienter og tomme sykesenger. Forebyggende tiltak utgjør fremdeles kun fire prosent av den totale helsekostnaden i Sverige. Det tallet vil vi i Sirona Health Solutions bidra til å øke.

Vi er et konsulentselskap som hjelper kommuner, fylker og regionale samt nasjonale myndigheter med å oppnå best mulig kvalitet innen helse, pleie og omsorg. Blant annet arbeider vi med å identifisere pasientgrupper i risikosonen slik at de kan fanges opp av helsetilbudet før de blir langtidssyke. Dette frigjør ressurser samtidig som den enkelte pasientens helse forbedres og unødig lidelse unngås.

 

”I dag handler debatten om hva som er best, offentlig eller privat behandling. Den debatten er helt feil. Det samfunnet trenger, å konsentrere seg om er hvordan vi kan kvalitetssikre den behandlingen som utføres.”
Marit Vaagen, grunnlegger 

 

Vil du se aktuelle eksempler på hva vi gjør? Klikk her