Du är här

Möt oss i Almedalen!

13 maj, 2016

Sirona har funnits på plats med välbesökta seminarier under Almedalsveckan sedan 2013 och kommer även i år att medverka. Några av personerna som kommer delta är Olivia Wigzell (Generaldirektör, Socialstyrelsen), Torsten Håkansta (Generaldirektör, Ehälsomyndigheten), Annsofie Blixt (Grundare och verksamhetschef, Tilia Tillsammans för ungas psykiska hälsa) och Johan Assarsson (VD Inera).

Är du på plats i Almedalen hoppas vi självklart återse dig på våra seminarier! Vi ser fram emot intressanta och givande diskussioner inom några av hälso- och sjukvårdens mest aktuella teman.

Hur kan ungas psykiska hälsa främjas genom proaktivt arbete?

Tid och plats:
Onsdag den 6/7  kl. 09:30-10:30, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Beskrivning av seminariet:
Den psykiska ohälsan bland unga ökar vilket ger en risk att de hamnar i livslångt utanförskap. Detta medför stora kostnader för individ och samhälle. Hur identifieras de tidigt för att vända utvecklingen? Vilka incitament behövs för mer proaktiva arbete med ungas hälsa? Hur kan civilsamhället bidra?

Medverkande: 
Jessica Ericsson, 1:e vice ordförande sjukvårdsutskott- och styrelse (L), Stockholms läns landsting. Annsofie Blixt, grundare och verksamhetschef, Tilia - Tillsammans för ungas psykiska hälsa. Anders Åkesson, regionråd (MP), Region Skåne. Åsa Törnkvist, bitr. verksamhetschef vo psykiatri, Akademiska sjukhuset.

För att lägga till seminariet till din kalender besök Almedalskalendern