Du är här

Ledning och styrning

Våra expertområden

Organisationsgenomlysningar och verksamhetsutveckling, uppdrags- och produktionsstyrning, utveckling av ersättningsmodeller och upphandlingar av vård och omsorg

Hur hjälper vi våra kunder?

Vi arbetar med ledning och styrning på samtliga nivåer inom hälso- och sjukvården – från strategiska frågor, där vi bistår högsta ledningen vid en myndighet eller ett landsting med utveckling av konkreta strategier, till förbättring av operativ produktionsstyrning för verksamheter närmast patienten.  

Målriktad ledning och styrning är grunden för framgångsrika organisationer som levererar bästa möjliga vård och omsorg till patienterna och som på samma gång främjar kvalitet, innovation och effektivitet. För att uppnå snabba förbättringar och varaktiga resultat arbetar vi med välbeprövade metoder från management konsulting och med medicinsk spetskompetens som en integrerad del i vårt arbete.

Den Skandinaviska hälso- och sjukvården har de senaste åren fått en mångfald av vårdaktörer. Detta ställer nya krav på huvudmännen kring styrning och ledning. Våra analysverktyg ger faktabaserade perspektiv på dels vilka vårdlösningar och leverantörer som bör prioriteras dels vilka vårdlösningar som skapar mest vård och mest hälsovärde per skattekrona. 

  • Verksamhetsutveckling: De flesta av våra uppdragsgivare har redan väl fungerande verksamheter, men har högre ambitioner och vill vidareutveckla och förnya. Vår styrka ligger i en förmåga att genom faktabaserad analys hitta och urskilja de viktigaste områdena att fokusera på. När vi väl har hittat dessa arbetar vi systematiskt och målinriktat i ett kontinuerligt förbättringsarbete, med stor ödmjukhet och respekt för organisationens kultur. 
  • Ersättningsmodeller: Vi utgår ifrån de mål som uppdragsgivaren har – exempelvis att reducera köer, få lägre kostnader, eller nå ökad kvalitet och kundnöjdhet – kombinerat med en noggrann analys av nuläget och existerande utmaningar. Baserat på detta simulerar vi marknadsdynamik och designar alternativa ersättningsmodeller. Vi bistår gärna i kontinuerlig uppföljning och justering genom piloter eller forskningsbaserade tester.
  • Vårdupphandlingar: Vårt team har arbetat med de mest komplexa upphandlingarna av vård som genomförts i Skandinaven. Vi är specialister på att från grunden utforma upphandlingar som säkrar likabehandling av leverantörer och en ändamålsenlig konkurrensdynamik, alltid med patientens behov främst. Vi genomför även second opinions på redan utformade upphandlingar. Våra lösningar baseras på djup vårddataanalys av historiska mönster, såväl som framtida scenarier för volym, kostnader och kvalitet. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, som kan omfatta både den politiska ledningen och tjänstemän.

Vill du veta mer om ledning och styrning? Kontakta:

Victoria Sydow
Telefon: +46 70 913 26 24
E-post: victoria.sydow@sironagroup.se