Du är här

Företagets historia

Sirona Health Solution startades år 2010 av Marit Vaagen. Marit har tidigare arbetat i 15 år som konsult och senare partner på McKinsey & Co., där hon bl.a. var ansvarig för att starta upp företagets hälso- och sjukvårdsverksamhet i Skandinavien. Efter många år inom sektorn, väcktes intresset för det då nya konceptet aktiv hälsostyrning och proaktiva arbetssätt och metoder inom vården – något som inspirerade och blev startskottet till Sirona Health Solutions. Företaget specialiserar sig nu på området och arbetar med längre tidshorisonter jämfört med traditionella managementkonsultbolag.

Ett av företagets första uppdrag var en genomlysning av ersättningsmodeller för införandet av hälsoval i Region Skåne. Sedan dess har företaget vuxit, har idag ett 20-tal anställda och fått förtroende från ett stort antal myndigheter, kommuner, landsting, företag och ideella organisationer som delar Sironas övertygelse om att förebyggande vård är framtiden.