Du är här

Digitalisering och innovation

Våra expertområden:

Inom eHälsa och innovation begränsar vi oss inte till att endast avse utvecklandet eller tillämpandet av ny teknik. Vi inkluderar även FoU, processutveckling för införande av journalsystem, nya organisations- och verksamhetsmodeller, nya arbetsmetoder och -modeller samt erbjudanden som medför effektivare nyttjande av resurser och ökad nytta för patienten.

Hur hjälper vi våra kunder?

Inom digitalisering och innovation erbjuder vi både rådgivning, nyutveckling och stöd till handfast projektledning och implementering. Vi har lett omfattande och komplexa implementeringsprojekt och applikationskonsolideringar. Vi är vana vid att hantera de tillhörande förändringsprojekt som dessa arbeten medför och har erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan vårdverksamhet och IT. Genom vårt arbete stödjer vi aktivt verksamheten med att identifiera system- och processförbättringar och verkar därmed för att demonstrera hur IT skapar mervärde och verksamhetsnytta. FoU-arbetet fokuserar på möjligheten att skapa innovativa lösningar genom nyutveckling och förnyade arbetsmetoder.

Digitalisering ställer krav på samarbete mellan landsting för att uppnå digitaliseringens sanna fördelar. Sirona har inom detta område ansvarat för landstingsövergripande processutvecklings- och samordningsprojekt vid införandet av journalsystem och hälsoinformatiklösningar kopplat till Framtidens Vårdinformationssystem (FVIS).

eHälsolösningar och innovation ställer även krav på god insikt i och hög kompetens inom förändringsledning. Sirona har gedigen erfarenhet av förändringsledning inom politiskt styrda organisationer där professionerna är starka och kulturen är utmärkande. Ovannämnda förutsättningar ställer höga krav på förändringsprocessen och dess ledning. Vi har god vana av att aktivt leda och styra en förändringsresa och att stötta våra kunder för att nå uppsatta mål. En viktig aspekt för Sirona som externt stöd är att bidra med verktyg för att kunden själv ska förstå och hantera olika perspektiv. För förändringsledning, processledning och organisationsutveckling använder Sirona olika ramverk och metoder beroende på projektets utformning och kundens önskemål. 

Vi erbjuder även vissa färdigpaketerade eHälsolösningar och produkter, som exempelvis Omsorgsanalys för analys av kvalitet inom äldreomsorgen.

Vill du veta mer om digitalisering och innovation? Kontakta:

Victoria Sydow
E-post: victoria.sydow@sironagroup.se