Bättre hälsa, bättre vård

Den bästa vården är den som aldrig behövs, den vård som innebär friska patienter och tomma sjukhussängar. Ändå utgör förebyggande insatser endast cirka fyra procent av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige. Den siffran vill vi på Sirona Health Solutions vara med att höja.

Vi är ett konsultbolag som hjälper kommuner, landsting och myndigheter att skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg. Bland annat arbetar vi med att identifiera patientgrupper i riskzonen, så att de kan fångas upp av vården innan de blir högkonsumenter av sjukvård. Detta frigör resurser samtidigt som den enskilde patientens hälsa förbättras och onödigt lidande kan undvikas.

 

Vill du ta del av aktuella kundcase? Klicka här


Prenumerera på Sironas nyhetsbrev genom att klicka här